بایگانی دسته: کد خطای پکیج

کد خطای پکیج بایماک

کد خطای پکیج بایماک

کد خطای پکیج بایماک

کد خطا شرح خطا توضیحات
A01 خطای جرقه زنی ترانس جرقه زن و خروجی آن همچنین الکترود جرقه زن و کابل آنرا چک نمایید و اگر دستگاه مدل ECO 4 بود شیر گازآنرا نیز کنترل نمایید.
A03 مشکل در ترموستات حد ترموستات حد را چک نمایید.
E01 خطای جرقه زنی ترانس جرقه زن و خروجی آن همچنین الکترود جرقه زن و کابل آنرا چک نمایید و اگر دستگاه مدل ECO 4 بود شیر گازآنرا نیز کنترل نمایید.
E02 خطای آتش غیر واقعی
خطا در ترموستات حد
دستگاه را ریست نمایید اگر دستگاه مدل ECO 4 بود موارد فوق را چک نمایید پمپ را چک نمایید،مبدل اصلی رسوب و یا گرفتگی دارد،فیلتر برگشت دستگاه پر شده است،ترموستات حد مشکل دارد،پکیج روی ماکزیمم قرار دارد.
E03 گرم شدن بیش از حد
تخلیه دود
اگر دمای پکیج بیش از حد مجاز بالا رود این کد خطا را خواهد داد و اگر مدل دستگاه ECO 4 یا ECO 5 بود مشکل تخلیه دود است.سنسور دود و دودکش و یا دیفرانشیل و کابلهای آنرا را کنترل نمایید .
E04 مشکل کلید فشار هوا دیفرانشیل و سوکتهای آن همچنین فن دستگاه را کنترل نمایید.
E05 مشکل کلید فشار هوا
خطا در سنسور شوفاژ
اگر ۳۰ ثانیه پس از شروع کار فن دیفرانشیل وصل نشود این کد خطا بروز داده میشود و اگر مدل دستگاه ECO 4 یا ECO 5 بود سنسور شوفاژ و سوکتهای آنرا چک نمایید در نهایت برد را تعویض نمایید.
E06 مشکل کلید فشار هوا
خطا در سنسور آبگرم مصرفی
دیفرانشیل و کابلهای آنرا چک نمایید و اگر مدل دستگاه ECO 4 یا ECO 5 بود سنسور آبگرم مصرفی و سوکت های آنرا چک نمایید درنهایت برد را تعویض نمایید.
E07 کابل ترموستات دودکش این مشکل زمانی که در گروه کابل ها عدم اتصال باشد بوجود می آیند.
E08 برد الکترونیکی اگر دمای خواسته شده با دمای ارائه شده در دستگاه متفاوت باشد به منزله خطا در برد است.
E09 شیر گازی اگر کنترلر گاز به فرمان برد عکس العمل نشان ندهد بوجود می آید.
E10 خطا در سیستم کنترل فشار افت فشار آب در سیستم،بوسیله شیر پر کن فشار آب را بالا ببرید .سنسور فشار را از دستگاه جدا نموده و از گرفته نبودن آن اطمینان حاصل نمایید،سوکتهای سنسور فشار را چک نمایید اگر مشکل بر طرف نشد در نهایت آنرا تعویض نمایید.
E02 برد الکترونیکی در هنگام بار گذاری اطلاعات برد خطا بوجود آمده است.
E21 برد الکترونیکی یکی از اتصالات روی برد دچار مشکل شده است.
E25 پمپ گیر پاچ کرده پمپ دستگاه را کنترل نمایید و از باز بودن مسیرها مطمئن شوید.
E26 گرم شدن بیش از حد اگر دمای پکیج بیش از حد مجاز بالا رود این کد خطا را خواهد داد.
E35 شیر گازی ترانس جرقه زن و خروجی آن همچنین الکترود جرقه زن و کابل آنرا چک نمایید واز باز بودن شیر گاز و تنظیم بودن آن نیز اطمینان یابید.
E80 کنترل دوره ایی دستگاه زمان سرویس دوره ایی دستگاه فرا رسیده است.
E82 فشار گاز- کابل های برق فشار مینیمم گاز را روی ۲ میلی بار تنظیم نمایید- کابل های برق را چک نمایید.
E97 مشکل برقی برق ورودی دستگاه را چک نمایید.
E98 برد الکترونیکی برد و سوکتهای آنرا چک نمایید.
E99 برد الکترونیکی برد و سوکتهای آنرا چک نمایید.
F02 خطای شعله غیر واقعی اگر قبل از باز شدن شیر گاز برد الکترونیکی سیگنال جرقه زنی را دریافت نماید این کد خطا نمایان میشود.
F13 قفل شدن پکیج پس از چند بار ریست کردن و حل نشدن مشکل ،پکیج قفل میشود برای رهایی از این حالت سیم برق را کشیده دوباره به برق بزنید.
F22 ولتاژ پایین اگر ولتاژ برق به کمتر از ۱۷۰ درجه برسد پکیج کد مورد نظر را نشان میدهد و به محض بالا رفتن ولتاژ دوباره شروع به کار میکند.
F23 دیفرانشیل اگر فن دستگاه خاموش باشد ولی دیفرانشیل هنوز وصل باشد کد مورد نظر به تصویر می آید. مشابه خطای E04 میباشد.
F25 برد الکترونیکی در حافظه کارت الکترونیکی خطایی موجود است.
F31 گرمایش شوفاژ NTC سنسور رفت شوفاژ NTC عددی خارج از بازه ( ۱۰۰C ,- 5C +) تشخیص دهد بوجود می آید.
F32 سنسور هوای بیرون سنسور محیطی اتصال کوتاه دهد یا مشکل داشته باشد بوجود می آید.
F33 آبگرم مصرفی NTC سنسور آبگرم مصرفی NTC عددی خارج از بازه ( ۱۰۰C ,- 5C +) را تشخیص دهد بوجود می آید.
F37 فشار آب پایین اگر فشار آب کمتر از ۰٫۴ بار باشد این مشکل بوجود می آید. با افزایش فشار مشکل حل خواهد شد.
F40 پرشر سوییچ فشار تغییرات پارامتر پرشرسوییچ فشار مشکل دارد.
F47 پرشر سوییچ فشار تغییرات پارامتر پرشرسوییچ فشار مشکل دارد.
F59 بوبین تنظیمات شیر گاز بوبین کنترلر گاز و یا کابل متصل به آن مشکل دارد.

کد خطای پکیج بوتان

کد خطای پکیج بوتان روما Roma

 

کد عیب یابی
A01 نشانه روشن شدن مشعل
A02 مشکل   کلید حرارتی
A03 ایرادات در پرشر دود، ترموستات دود، مجموعه فن
A04 مشکل کلید حداقل فشار آب
A06 مشکل NTC مصرفی
A07 مشکل NTC گرمایشی
A11 نشانه عملکرد حسگر قبل فرمان برد، انفجاری روشن شدن
ADJ معرف تنظیم الکتریکی حداقل، حداکثر مدار گرمایش

کد خطای پکیج بوتان پرلا Perla

 

کد عیب یابی
E01 عدم تشکیل شعله
E02 قطعی یا خرابی کلید حرارتی
E03 ایرادات پرشر دود، مجموعه فن، ترموستات دود
E04 عدم وجود فشار آب در مدار گرمایش
E06 قطعی NTC آبگرم مصرفی
E07 قطعی NTC گرمایش
E11 حس شدن شعله قبل از ارسال فرمان برد به شیر گاز
ADJ تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش

کد خطای پکیج بوتان سی وی CV

 

کد عیب یابی
E1 نبود شعله، قطع بودن گاز
E2 قطع ارتباط کلید حرارتی مبدل با برد یا فعال شدن آن
E3 عدم رفع مشکل دودکش، عدم کارکرد درست کلید امنیتی فشار دود
E4 خطا و عیب مدولاتور شیر گاز
E5 ایراد در سنسور حرارتی مدار گرمایشی
E6 عیب سنسور حرارتی مدار آب گرم مصرفی
E7 اتصال کلید ایمنی فشار دودکش قبل از روشن شدن فن
E8 کارکرد نادرست حسگر دمای محیط خارجی
E9 نشانی از بیش از ۹۵ درجه بودن دمای آب مدار گرمایش
E13 ایراد نرم افزاری برد
E15 ایراد کلید امنیتی فشار دود یا دودکش
E17 فعالیت ترموستات دود
E25 یخ زدگی مبدل اصلی
E27 اشکال در کلید امنیتی حداقل فشار سیستم
E29 ایرادات مدار برق رسانی شیر گاز
E99 خطای عدم تشخیص فن دار یا بدون فن بودن پکیج

 

کد خطای پکیج بوتان بنسره پروBenessere Pro

 

کد عیب یابی
۱۰ قطعی گاز، خرابی حسگر شعله
۱۱ انفجاری روشن شدن پکیج
۲۰ مشکل کلید حرارتی
۲۱ خرابی یا قطع سنسور مشعل
۲۲ ایراد سنسور دود
۳۰ و۳۱ خرابی فن، خرابی کلید امنیتی دود
۴۰ و ۴۱ پایین بودن فشار آب
۴۲ ایراد در حسگر فشار آب
۵۱ الی ۵۹ عیب برد کنترل
۶۰ ایراد NTC مصرفی
۷۱ ایراد NTC گرمایش
۷۷ خرابی NTC گرمایش از کف
J0 خرابی کابل ارتباطی برد یا نمایشگر آن
J1 نشانه در حالت کنترلی بودن شوفاژ

کد خطای پکیج بوتان نوا بنسره Nuova Benessere

 

کد عیب یابی
۰۱ قطعی گاز
۰۲ نشانه ای از عمل کردن کلید حرارتی روی مبدل
۰۳ معرف عمل کردن ترموستات دود
۰۴ نبود آب یا فشار کم آب در مدار شوفاژ
۰۵ عدم ارتباط ریموت کنترل اتاق با پکیج
۰۶ قطعی NTC آب گرم مصرفی
۰۷ قطعی NTC شوفاژ