بایگانی برچسب: s

کد خطا و ارور یخچال فریزر پارس

کد خطا و ارور یخچال فریزر پارس

کد خطا و ارور یخچال فریزر پارس در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر pars به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر پارس میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر یخچال دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

کد خطا و ارور یخچال فریزر پارس

کد خطا AF – این خطا مربوط است به سنسور محیط یخچال – نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد – خرابی و یا قطعی سنسور دمای محیط یخچال می باشد مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا EF – این خطا مربوط می شود به سنسور داخل اوپراتور یخچال – نکاتی را که باید مورد بررسی قرار گیرند – خرابی و یا قطعی سنسور داخل اوپراتور یخچال مقدار اهم سنسور اوپراتور چک شود – خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا FF – این مشکل خطا مربوط است به سنسور دمای فریزر – نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد – خرابی و یا قطعی سنسور دمای فریزر می باشد مقدار اهم سنسور دما فریزر چک شود – خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا HI – اشکال این خطا از دمای بالا در فریزر می باشد – نشان دهنده دمای بالای ۲۴ درجه در داخل فریزر می باشد که پس از خنک شدن فریزر یخچال  بر میگردد

کد خطا ( – – ) – این پیغام نشان دهنده خاموشی قسمت یخچال از طریق دکمه تنظیم درجه یخجال می باشد که در این حالت لامپ داخل یخچال نیز خاموش می باشد

ارور یخچال فریزر پارس نوفراست

کد خطا FF – علت خطا از خرابی سنسور داخل کابین فریزر می باشد – بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن – سیم کشی چک شود و در آخر مشکل از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا DF – علت خطا از سنسور اوپراتور است – خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور – سیم های ارتباطی به سنسور چک شود – و در آخر خرابی از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا HI – اشکال این خطا از دمای بالا در فریزر می باشد – نشان دهنده دمای بالای ۲۴ درجه در داخل فریزر می باشد که پس از خنک شدن فریزر یخچال  بر میگردد

کد خطا LO – مشکل ارور مربوط است به دمای داخل کابین فریزر – دمای کابین فریزر از ۳۳ – سردتر شده است

ارور بردهای یخچال لاردر فور استار پارس

کد خطا AF – اشکال ارور مربوط است به سنسور داخل کابین یخچال (سنسور سفید) – بررسی مقدار اهم سنسور و سیم های مرتبط به آن – تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا EF – مشکل خطا از سنسور بیرونی یخچال می باشد (سنسور قرمز) – سیم های ارتباطی چک شود – مقدار اهم سنسور بررسی شود – تعویض سنسور و در آخر اشکال از مدار برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

ارور یخچال فریزر پارس شش دکمه و چهار دکمه و سه دکمه

کد خطا PO – پیغام این خطا از خرابی سنسور داخل کابین فریزر می باشد – بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن – سیم کشی چک شود و در آخر مشکل از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا PC – مشکل ارور مربوط به اتصال کوتاه سنسور داخل کابین فریزر می باشد – بررسی سیم های مرتبط به سنسور – ممکن است خرابی از برد هم باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا HI – اشکال این خطا از دمای بالا در فریزر می باشد – نشان دهنده دمای بالای ۲۴ درجه در داخل فریزر می باشد که پس از خنک شدن فریزر یخچال  بر میگردد

کد خطا LO – مشکل ارور مربوط است به دمای داخل کابین فریزر – دمای کابین فریزر از ۳۳ – سردتر شده است