کد خطای پکیج مرکوری

کد خطای پکیج مرکوری

کد خطای پکیج مرکوری

 

لیست خطای {Erorr} پکیج دیواری مرکوری جهت عیب یابی پکیج مرکوری و نحوه رفع عیب

کدهای خطای پکیج مرکوری و مگاتروم

  E1 نبودن گاز یا عدم تشخیص شعله این مشکل توسط سنسور جرقه زن مشعل اعلام می شود – اطمینان از باز بودن شیر گاز ورودی

– تمیز و تنظیم کردن یون تشخیص شعله

E2

دما بالای ۱۰۵ درجه سنسورحدعمل کرده است این خطا توسط فیوز ۱۰۵ درجه اعلام می شود – خرابی پمپ

– رسوب گرفتن مبدل ثانویه

– گرفتگی مسیر

– بسته بودن شیرهای رادیاتور

E3

مشکل فن یا سوئیچ ایمنی دودکش این خطا توسط سوئیچ فشار هوا اعلام می شود – خرابی فن و یا گیر بودن پروانه فن

– خرابی پرشر سویچ هوا

E4

کم بودن آب داخل دستگاه این خطا توسط سوئیچ فشار آب اعلام می شود – تنظیم بار دستگاه روی ۱/۵ بار

– اگر با تنظیم بار مشکل برطرف نشد پرشر سوئیچ آب تعویض گردد

E6

سنسور آبگرم مصرفی معیوب است این خطا توسط  NTC مسیر آبگرم مصرفی اعلام می شود – تعویض سنسور آبگرم

E7

سنسور رفت گرمایش معیوب است این خطا توسط NTC مسیر گرمایش اعلام میشود – تعویض سنسور شوفاژ

E9

هشدار جهت جلوگیری از یخ زدگی این خطا برای اعلام فعال شدن حالت یخ زدایی اعلام می شود – استفاده از محلول ضد یخ زدگی و تزریق آن به مدار شوفاژ Maham PROTE

E10

هشدار جهت رسوب زدایی مبدل این خطا جهت تذکر رسوبگیری در مبدل اعلام می شود – شستشوی مبدل ثانویه