کد خطای یخچال دوو

کد خطای F1 یخچال دوو fr-660p

علت ارور F1 یخچال دوو : جریان برق در سنسوری که مربوط به فریزر است ، قطع شده و یا این که در آن اتصال کوتاه ایجاد شده است .
رفع عیب ارور F1 یخچال دوو : با تعمیرگاه نمایندگی های مجاز تماس بگیرید تا خطاهای یخچال دوو را برای شما رفع کنند .

کد خطای r1 یخچال دوو fr-660p

علت ارور r1 یخچال دوو : جریان برق در سنسوری که مربوط به یخچال است ، قطع شده و یا این که در آن اتصال کوتاه ایجاد شده است .
رفع عیب ارور r1 یخچال دوو : سنسور یخچال را بررسی نمایید .

کد خطای rt یخچال دوو fr-660p

علت ارور rt یخچال دوو : جریان برق در سنسور RT ، قطع شده و یا این که در آن اتصال کوتاه ایجاد شده است .
رفع عیب ارور rt یخچال دوو : سنسور RT را بررسی نمایید .

کد خطای d1 یخچال دوو fr-660p

علت ارور d1 یخچال دوو : جریان برق در سنسور D ، قطع شده و یا این که در آن اتصال کوتاه ایجاد شده است .
رفع عیب ارور d1 یخچال دوو : با تعمیرگاه نمایندگی های مجاز تماس بگیرید تا خطاهای یخچال دوو را برای شما رفع کنند .

کد خطای dr یخچال دوو fr-660p

علت ارور dr یخچال دوو : این خطا مربوط به میکروسوییچ در یخچال می باشد .
رفع عیب ارور dr یخچال دوو : یک بار در یخچال را باز و بسته کنید و در صورتی که تغییری حاصل نشد ، میکروسوییچ در یخچال را تعویض نمایید .

کد خطای dF یخچال دوو fr-660p

علت ارور dF یخچال دوو : این خطا مربوط به میکروسوییچ در فریزر می باشد .
رفع عیب ارور dF یخچال دوو : یک بار در فریزر را باز و بسته کنید و در صورتی که تغییری حاصل نشد ، میکروسوییچ در فریزر را تعویض نمایید .

کد خطای dH یخچال دوو fr-660p

علت ارور dH یخچال دوو : این خطا مربوط به میکروسوییچ در Home bar می باشد .
رفع عیب ارور dH یخچال دوو : یک بار در home bar را باز و بسته کنید و در صورتی که تغییری حاصل نشد ، میکروسوییچ در home bar را تعویض نمایید .

کد خطای F3 یخچال دوو fr-660p

علت ارور F3 یخچال دوو : نقصی در بازگشت جریان از دیفراست وجود دارد .
رفع عیب ارور F3 یخچال دوو : اگر که در یخچال برای بیشتر از یک دقیقه باز نمانده باشد ، دیفراست باید تعمیر شود .

کد خطای E9 یخچال دوو fr-660p

علت ارور E9 یخچال دوو : این خطا به معنی پر بودن یخ است .
رفع عیب ارور E9 یخچال دوو : ابتدا یخ های اضافی را خارج نمایید و در صورتی که علامت خطا محو نشد ، با نمایندگی های مربوطه برای اعزام تعمیرکار تماس بگیرید .

ارور یخچال دوو مدل FRS – ۳۳۱۵

در مقاله ارور یخچال دوو به مدل fr-660p همراه با دلایل ارور و رفع عیب آن در آی.پی امداد میپردازیم .

کد خطای E2 یخچال دوو مدل frs-3315

علت ارور E2 یخچال دوو : سنسور محیط فریزر دچار ایراد شده است .
رفع عیب ارور E2 یخچال دوو : جریان برق را در سنسور محیط فریزر برقرار کنید و اتصال کوتاه احتمالی به وجود آمده در آن را رفع کنید ‌.

کد خطای E4 یخچال دوو frs-3315

علت ارور E4 یخچال دوو : سنسور اوپراتور دچار ایراد شده است .
رفع عیب ارور E4 یخچال دوو : جریان برق را در سنسور اوپراتور برقرار کنید و اتصال کوتاه احتمالی به وجود آمده در آن را رفع کنید ‌.

کد خطای E6 یخچال دوو frs-3315

علت ارور E6 یخچال دوو : فن فریزر دچار ایراد شده است .
رفع عیب ارور E6 یخچال دوو : اگر که سیم های برق مربوط به فن دچار قطعی نشده بود ، فن فریزر را از نظر مکانیکی باز و بررسی نمایید ‌.

کد خطای E9 یخچال دوو frs-3315

علت ارور E9 یخچال دوو : اختلالی در هیتر اوپراتور وجود دارد .
رفع عیب ارور E9 یخچال دوو : هیتر اوپراتور را از نظر اتصال کوتاه چک کنید .

کد خطای E10 یخچال دوو frs-3315

علت ارور E10 یخچال دوو : سنسور محیط بیرونی دچار ایراد شده است .
رفع عیب ارور E10 یخچال دوو : جریان برق را در سنسور محیط بیرونی برقرار کنید و اتصال کوتاه احتمالی به وجود آمده در آن را رفع کنید ‌.

کد خطای E11 یخچال دوو frs-3315

علت ارور E11 یخچال دوو : فن کندانسور دچار ایراد شده است .
رفع عیب ارور E11 یخچال دوو : اگر که سیم های برق مربوط به فن کندانسور دچار قطعی نشده بود ، فن کندانسور را از نظر مکانیکی باز و بررسی نمایید ‌.

کد خطای E13 یخچال دوو frs-3315

علت ارور E13 یخچال دوو : این خطا به این معنی است که کمپرسور دچار قطعی شده است .
رفع عیب ارور E13 یخچال دوو : اتصالات سیم برق آن را چک کنید و در صورت نیاز آن را باز کرده و از نظر وجود اتصال کوتاه بررسی نمایید .