کد خطای یخچال سامسونگ

ارور e4 یخچال سامسونگ
کدخطای یخچال سامسونگ : ۴e

علت ارور یخچال سامسونگ: نشان دهنده آسیب سنسور یخچال فریزر است

رفع عیب ارور e 4 یخچال سامسونگ : جایگزینی تنها راه حل است. با این حال، ممکن است به دلیل سیم کشی نیز رخ دهد

ارور e5 یخچال سامسونگ
کدخطای یخچال سامسونگ : ۵e

علت ارور یخچال e 5 سامسونگ: احتمال آسیب به سنسور و یا قطع جریان برق وجود دارد

ارور ۵ یخچال سامسونگ
رفع عیب ارور e 5 یخچال سامسونگ : ابتدا سعی کنید چندین بار آن را با تنظیم مجدد یخچال خود پاک کنید .حسگر یخ را بررسی و در صورت لزوم آن را جایگزین کنید

کدخطای یخچال سامسونگ : ۵

علت ارور یخچال سامسونگ: مربوط به یخ سازاست

رفع عیب ارور یخچال سامسونگ: دستگاه و سخت افزار سیم خود را بررسی کنید. در صورت لزوم، دستگاه را جدا کنید و هر قسمت را به طور جداگانه بررسی کنید اگر بعد از جمع آوری و نصب مجدد هیچ نتیجه ای مثبت دیده نشد، دستگاه را تعویض کنید

ارور e6 یخچال سامسونگ
کدخطای یخچال سامسونگ: ۶e

علت ارور یخچال سامسونگ: این خطای سنسور محیطی است که ممکن است پس از قطع برق رخ دهد

رفع عیب ارور یخچال سامسونگ: برای پاک کردن آن، Power Freeze و Power Cool را فشار دهید، به طور همزمان نگه داشته و آنها را برای حدود ۱۵-۲۰ ثانیه نگه دارید. معمولا این بازنشانی ساده یک یخچال را به عملکرد عادی وارد می کند.

ارور e8 یخچال سامسونگ
کدخطای یخچال سامسونگ: ۸e

علت ارور یخچال سامسونگ: آسیب دیدن سنسور یخ ساز به این معنی است که سنسور قطع یا غیرفعال است

رفع عیب ارور یخچال سامسونگ: بررسی سیم کشی و سنسور و در صورت لزوم باشد آن را تعویض جایگزین کنید

ارور e23 یخچال سامسونگ
کدخطای یخچال سامسونگ: ۲۳ e

علت ارور یخچال سامسونگ: خطای فن خنک کننده – پانل کنترل – سیم کشی

رفع عیب ارور یخچال سامسونگ: بررسی خنک کننده تا مطمئن شوید به درستی کار می کند اگر خیر، تعمیر یا تعویض فن – کنترل برد و مهار کردن سیم با استفاده از چندین متر سیم.

ارور e25 یخچال سامسونگ
کدخطای یخچال سامسونگ: ۲۵ e

علت ارور یخچال سامسونگ: یخ زدگی

رفع عیب ارور یخچال سامسونگ: تایمر یخ زدایی و یا کنترل پنل را بررسی کنید

ارور e39 یخچال سامسونگ
کدخطای یخچال سامسونگ: ۳۹e

علت ارور یخچال سامسونگ: حسگر یخ ساز – کمبود آب در یخ ساز

رفع عیب ارور یخچال سامسونگ: بررسی همه اتصالات اطراف یخ ساز (سیم های سیم، خطوط آب، و غیره) خطا ممکن است نشان دهنده آسیب دستگاه یخ ساز باشد و ممکن است نیاز به جدا کردن و بررسی هر بخشی از آن دارید – خط آب و عناصری که مجاور یخ ساز هستند را بررسی کنید اگر کار نمی کند، ممکن است نیاز به جایگزینی یخ ساز باشد.

ارور e 86 و e 83 یخچال سامسونگ
کدخطای یخچال سامسونگ: ۸۶e و ۸۳e

علت ارور یخچال سامسونگ: قطع برق و بی ثباتی رایج در اینورتر PDA

رفع عیب ارور یخچال سامسونگ: همه این خطاها را می توان با تنظیم مجدد کل دستگاه پاک کرد.

ارور e40 یخچال سامسونگ
کدخطای یخچال سامسونگ: e40

علت ارور یخچال سامسونگ: خطای فن محفظه یخ

رفع عیب ارور یخچال سامسونگ: نشان می دهد که فن به علت قطع اتصال کار نمی کند. توصیه می شود سیم کشی و مدار اصلی را بررسی کنید.

ارور E 84 یخچال سامسونگ
کدخطای یخچال سامسونگ: e84

علت ارور یخچال سامسونگ: این خطا یک قفل چرخان(روتور) را نشان می دهد- تغییر ولتاژ ناشی از قفل روتور

رفع عیب ارور یخچال سامسونگ: کل کمپرسور سه سرعت DC می بایست جایگزین شود. تنها راه رسیدن به راکتور قفل شده، ورود به کمپرسور است.

ارور e86 , e83 , e85 , 88 88 یخچال سامسونگ
ارور یخچال سامسونگ
کد خطای یخچال سامسونگ
کدخطای یخچال سامسونگ: ۸۸ ۸۸، ۸۳E، ۸۵E یا ۸۶E

علت ارور یخچال سامسونگ: عملکرد نادرست اینورتر PBA

رفع عیب ارور یخچال سامسونگ: آن را خاموش کرده یا آن را از برق جدا کنید و ۳ تا ۵ دقیقه منتظر بمانید. سپس آنرا روشن یا دوباره وصل کنید تا سیستم را بازنشانی و کد را پاک شود.

ارور E14 یخچال سامسونگ
کدخطای یخچال سامسونگ: ۱۴ e

علت ارور یخچال سامسونگ: مسائل یخ ساز

رفع عیب ارور یخچال سامسونگ: یخچال را دوباره تنظیم کنید.

ارور e22 یخچال سامسونگ
کدخطای یخچال سامسونگ: ۲۲e

علت ارور یخچال سامسونگ: به این معنی است که شما در واقع دو خطا دارید، سنسور یخ زدگی از کار افتاده است و یا فن خوب کار نمی کند

رفع عیب ارور یخچال سامسونگ: جایگزینی سنسور وفن- حذف پنل عقب (در داخل) و انجماد یخ – نیاز به یک منبع گرما برای سرعت بخشیدن به گرمایش

ارور on , off یخچال سامسونگ
کدخطای یخچال سامسونگ: (OF, OFF)

علت ارور یخچال سامسونگ: کمپرسور در حال اجرا نیست

رفع عیب ارور یخچال سامسونگ: تنظیم مجدد ساده

ارور e26 یخچال سامسونگ
کدخطای یخچال سامسونگ: ۲۶ e

علت ارور یخچال سامسونگ: توقف تولید یخ

رفع عیب ارور یخچال سامسونگ: موقعیت یخ ساز را بررسی کنید

ارور ، کدهای خطای سری RB سری سامسونگ
در این قسمت از کد خطاها به سری rb یخچال سامسونگ میپردازیم .

کدخطای ۵ یخچال سامسونگ
علت ارور یخچال سامسونگ: دماسنج یخچال

رفع عیب ارور یخچال سامسونگ: یخچال را از برق جدا کنید و اتصالات سیم کشی را در مدار سنسور دمای یخچال بررسی کنید. اگر اتصالات سیم کشی درست باشد، سنسور دمای یخچال را جایگزین کنید. اگر مشکل همچنان ادامه دارد، صفحه کنترل الکترونیکی را جایگزین کنید.

کدخطای d یخچال سامسونگ
علت ارور یخچال سامسونگ: حسگر یخچال

رفع عیب ارور یخچال سامسونگ: یخچال و فریزر را از برق جدا کنید و اتصالات سیم کشی را در مدار سنسور یخچال فریزر بررسی کنید. اگر اتصالات سیم کشی درست باشد، حسگر یخچال را خاموش کنید. اگر مشکل همچنان ادامه دارد، صفحه کنترل الکترونیکی را جایگزین کنید.

کدخطای e5 یخچال سامسونگ
علت ارور یخچال سامسونگ: خطای سنسور دمای محیط

رفع عیب ارور یخچال سامسونگ: یخچال را از برق جدا کنید و اتصالات سیم کشی را در مدار سنسور دمای محیط بررسی کنید. اگر اتصالات سیم کشی درست باشد، سنسور دمای محیط را جایگزین کنید. اگر مشکل همچنان ادامه دارد، صفحه کنترل الکترونیکی را جایگزین کنید.

کدخطای f5 یخچال سامسونگ
علت ارور یخچال سامسونگ: خطای سنسور دمای فریزر

رفع عیب ارور یخچال سامسونگ: یخچال و فریزر را از برق جدا کنید و اتصالات سیم کشی را در مدار سنسور دماسنج فریزر بررسی کنید. اگر اتصالات سیم کشی درست باشد، سنسور دمای یخچال را جایگزین کنید. اگر مشکل همچنان ادامه دارد، صفحه کنترل الکترونیکی را جایگزین کنید.

کدخطای d5 یخچال سامسونگ
علت ارور یخچال سامسونگ: خطای سنسور یخچال فریزر

رفع عیب ارور یخچال سامسونگ: یخچال را از برق جدا کنید و اتصالات سیم کشی را در مدار سنسور یخچال فریزر بررسی کنید. اگر اتصالات سیم کشی درست باشد، سنسور یخچال فریزر را جایگزین کنید. اگر مشکل همچنان ادامه دارد، صفحه کنترل الکترونیکی را جایگزین کنید.