کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی برانت

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی برانت

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی برانت در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور ماشین ظرفشویی Brandt به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور ماشین ظرفشویی برانت میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر ماشین ظرفشویی دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

 

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی برانت

 

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی برانت

 

 

D1:

علت ارور:آب ورودی

D2:

علت ارور:تخلیه آب

D3:

علت ارور:خطای گرما

D4:

علت ارور:خطای دمایی

D5:

علت ارور:خطای موتور

D6:

علت ارور:خطای موتور

D7:

علت ارور:خطای سرریز شدن آب

D8:

علت ارور:خطای پخش آب

D11:

علت ارور:خطای فشار سنسور

D12:

علت ارور:خطای پرکردن آب

D13:

علت ارور:مشکل گرمایی

D14:

علت ارور:انسداد فیلتر