کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی گلدیران

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی گلدیران

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی گلدیران در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور ماشین ظرفشویی goldiran به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور ماشین ظرفشویی گلدیران میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر ماشین ظرفشویی دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

 

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی گلدیران

 

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی گلدیران

IE:

علت ارور:ورودی آب
EI :

علت ارور:نشتی آب سوییچ کف
FE :

علت ارور:آبگیری بیش از حد
tE :

علت ارور:هیتر ۱۲-۱۳ اهم
HE:

علت ارور:خطای هیتر
OE:

علت ارور:پمپ تخلیه
LE :

علت ارور:قفل شدن موتور
NE:

علت ارور:تقسیم کننده آب ۱۲-۱۵اهم