کد خطا و ارور ماشین لباسشویی آبسال

کد خطا و ارور ماشین لباسشویی آبسال

کد خطا و ارور یخچال ماشین لباسشویی آبسال در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور ماشین لباسشویی Absal به چندین کد خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور ماشین لباسشویی ابسال میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر ماشین لباسشویی دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

کد خطا و ارور ماشین لباسشویی آبسال

کد خطا F01 – اشکال این پیغام خطا از عدم آبگیری دستگاه می باشد – خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی چک شود – ممکن است خرابی از برد اصلی باشد – سیم کشی بررسی شود – دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا F02 – این خطا از خرابی هیدرواستات می باشد مقدار اهم چک شود – خرابی از فرمان مدار برد است – دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا F04 – مشکل این خطا از میکرو سوئیچ درب می باشد – ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد – سوختگی میکرو سوئیچ درب – سیم کشی دستگاه بررسی شود – دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا F05 – خطای سنسور NTC

کد خطا F06 – مشکل این ارور از دما ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود – ودر آخر خرابی از مدار برد – سیم کشی دستگاه بررسی شود – دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا F07 – علت این خطا از عدم تخلیه آب – خرابی پمپ تخلیه – سیم های ارتباطی چک شود – معیوب بودن برد – دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا F08 – اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن ، اتصال کوتاه ، رله برد – دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا F09 – خطای خرابی برد الکترونیک – ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه

کد خطا C03 – مشکل از بالانس نبودن دستگاه و یا خرابی برد