کد خطا و ارور ماشین لباسشویی کندی

کد خطا و ارور ماشین لباسشویی کندی

کد خطا و ارور یخچال ماشین لباسشویی کندی در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور ماشین لباسشویی Candy به چندین کد خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور ماشین لباسشویی کندی میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر ماشین لباسشویی دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

 کد خطا و ارور ماشین لباسشویی کندی

کد خطا E01 – پیغام این خطا مربوط است به میکرو سوئیچ درب – نکاتی را که باید چک کنید – چک کنید که درب دستگاه کاملا بسته باشد – میکرو سوئیچ درب از نظر سلامتی چک شود – سیم کشی را بررسی نمایید – خرابی مدار برد الکترونیک – سوختگی میکرو سوئیچ درب – دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E02 – اشکال این خطا از عدم آبگیری دستگاه می باشد – نکاتی را که باید مورد بررسی قرار دهیم – خرابی شیر برقی مقدار اهم شیر برقی چک شود – شیلنگ ورودی آب را بررسی نمایید – شیر ورودی آب تا انتها باز باشد – سیم کشی را بررسی نماید – خرابی از مدار برد دستگاه می باشد – دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E03 – این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب – نکاتی را که باید چک شوند – خرابی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ چک شود – سیم کشی را کاملا بررسی نمایید – خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد – شلنگ خروجی آب را بررسی نمایید – دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E04 – مشکل این خطا به آب گیری بیش از حد دستگاه می باشد – نکاتی که باید بررسی شوند – خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی چک شود – ممکن است خرابی از هیدرو سنسور باشد – شلنگ هیدروستات بررسی شود – خرابی از برد اصلی می باشد – سیم کشی را بررسی نمایید – دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E05 – پیغام این خطا مربوط است به دمای آب داخل دستگاه – خرابی از سنسور دما NTC می باشد – مقدار اهم سنسور دما چک شود – بررسی سیم کشی سنسور دما – دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E06 – اشکال این خطا از عدم فرمان بین برد اصلی و پنل جلو می باشد – ممکن است خرابی از برد پنل باشد – خرابی از مدار برد اصلی – دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E07 – این خطا مربوط است به موتور دستگاه – نکاتی که باید بررسی شوند – سوختگی موتور – ترمینال موتور بررسی شود – سیم کشی به طور کامل چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک – دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E08 – مشکل این خطا از تاخو موتور می باشد – نکاتی که باید بررسی شوند – خرابی سنسور سرعت مدار باز و یا اتصال کوتاه شده است – ترمینال موتور چک شود – سیم کشی دستگاه چک شود – مقدار اهم سنسور سرعت (تاخو) چک شود – دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E09 – پیغام این خطا مربوط می شود به تاخو موتور – نکاتی که باید بررسی شوند – خرابی سنسور سرعت مدار باز و یا اتصال کوتاه شده است – ترمینال موتور چک شود – سیم کشی دستگاه چک شود – مقدار اهم سنسور سرعت (تاخو) چک شود – دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E10 – علت خطا از هیتر و یا سنسور NTC می باشد – سیم های ارتباطی چک شود – تعویض المنت سنسور و در آخر ایراد از مدار برد – دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E11 – اشکال این خطا از ارتباط هیت مدیریت کنترل و یا مدار سنسور قطع گرمایش هوای دستگاه می باشد – سیم کشی برد الکترونیک چک شود – خرابی سنسور هوا حرارت مقدار اهم سنسور بررسی شود – دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E12 – اشکال این خطا از ارتباط هیت مدیریت کنترل و یا مدار سنسور قطع گرمایش هوای دستگاه می باشد – سیم کشی برد الکترونیک چک شود – خرابی سنسور هوا حرارت مقدار اهم سنسور بررسی شود – دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E13 – مشکل این خطا از ارتباط بین کارت و کابل کشی خشک کن می باشد – بررسی سیم کشی بین کارت های کنترل – بررسی ماژول های الکتریکی – دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E14 – این خطا مربوط می شود به آب گرم دستگاه – نکاتی که باید چک شوند – بررسی سیم کشی از ترموستات و مقاومت – بررسی قابلیت های مقاومت – بررسی NTC سنسور دما – خرابی سنسور دما مقدار مقاومت سنسور دما چک شود – خرابی مدار برد – دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E15 – پیغام این خطا از برنامه نویسی مدار برد کنترل می باشد – دستگاه را خاموش و روشن کنید  – دستگاه را روشن کنید و برنامه مجدد بدهید و در صورت تکرار خطا – خرابی از مدار برد اصلی دستگاه می باشد – دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E16 – علت خطا خرابی المنت – مقدار مقاومت المنت چک شود – بررسی مقاومت سیم کشی – ممکن است خرابی از برد باشد – دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E17 – اشکال این خطا از از سرعت سنج دور موتور تاخو می باشد – ترمینال موتور را بررسی نمایید – سیم کشی موتور را دقیقا چک کنید – خرابی سرعت سنج (تاخو) مقدار اهم تاخو چک شود – دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E18 – خطا توسط ماژول کنترل – فرکانس های الکتریکی – بررسی صفحه سیم کشی – برسی فرکانس های الکترونیکی – بررسی قدرت شبکه عرضه – دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید