کد خطا یخچال فریزر هات پوینت Hotpoint

کد خطا یخچال یخچال E1
ارور حسگر یخچال

کد خطا یخچال یخچال E2
ارور سنسور فریزر

کد خطا یخچال یخچال E3
ارور سنسور خنک کننده

کد خطا یخچال یخچال E4
خطای سنسور یخچال خنک کننده

کد خطا یخچال یخچال E5
خطای سنسور یخچال فریزر

کد خطا یخچال یخچال E6
خطای صفحه اصلی کنترل و نمایش صفحه

کد خطا یخچال یخچال E7
خطای درجه حرارت محیط محیط

کد خطا یخچال یخچال E8
خطای درجه حرارت محیط محیط

شماره خطای یخچال یخچال E9
زنگ دماسنج فریزر

کد خطا یخچال یخچال E0
مشکل یخ ساز (در صورت نصب)

کد خطا یخچال یخچال EE
مشکل مدار یخ ساز (در صورت نصب)