کد خطای پکیج بایماک

کد خطای پکیج بایماک

کد خطای پکیج بایماک

کد خطا شرح خطا توضیحات
A01 خطای جرقه زنی ترانس جرقه زن و خروجی آن همچنین الکترود جرقه زن و کابل آنرا چک نمایید و اگر دستگاه مدل ECO 4 بود شیر گازآنرا نیز کنترل نمایید.
A03 مشکل در ترموستات حد ترموستات حد را چک نمایید.
E01 خطای جرقه زنی ترانس جرقه زن و خروجی آن همچنین الکترود جرقه زن و کابل آنرا چک نمایید و اگر دستگاه مدل ECO 4 بود شیر گازآنرا نیز کنترل نمایید.
E02 خطای آتش غیر واقعی
خطا در ترموستات حد
دستگاه را ریست نمایید اگر دستگاه مدل ECO 4 بود موارد فوق را چک نمایید پمپ را چک نمایید،مبدل اصلی رسوب و یا گرفتگی دارد،فیلتر برگشت دستگاه پر شده است،ترموستات حد مشکل دارد،پکیج روی ماکزیمم قرار دارد.
E03 گرم شدن بیش از حد
تخلیه دود
اگر دمای پکیج بیش از حد مجاز بالا رود این کد خطا را خواهد داد و اگر مدل دستگاه ECO 4 یا ECO 5 بود مشکل تخلیه دود است.سنسور دود و دودکش و یا دیفرانشیل و کابلهای آنرا را کنترل نمایید .
E04 مشکل کلید فشار هوا دیفرانشیل و سوکتهای آن همچنین فن دستگاه را کنترل نمایید.
E05 مشکل کلید فشار هوا
خطا در سنسور شوفاژ
اگر ۳۰ ثانیه پس از شروع کار فن دیفرانشیل وصل نشود این کد خطا بروز داده میشود و اگر مدل دستگاه ECO 4 یا ECO 5 بود سنسور شوفاژ و سوکتهای آنرا چک نمایید در نهایت برد را تعویض نمایید.
E06 مشکل کلید فشار هوا
خطا در سنسور آبگرم مصرفی
دیفرانشیل و کابلهای آنرا چک نمایید و اگر مدل دستگاه ECO 4 یا ECO 5 بود سنسور آبگرم مصرفی و سوکت های آنرا چک نمایید درنهایت برد را تعویض نمایید.
E07 کابل ترموستات دودکش این مشکل زمانی که در گروه کابل ها عدم اتصال باشد بوجود می آیند.
E08 برد الکترونیکی اگر دمای خواسته شده با دمای ارائه شده در دستگاه متفاوت باشد به منزله خطا در برد است.
E09 شیر گازی اگر کنترلر گاز به فرمان برد عکس العمل نشان ندهد بوجود می آید.
E10 خطا در سیستم کنترل فشار افت فشار آب در سیستم،بوسیله شیر پر کن فشار آب را بالا ببرید .سنسور فشار را از دستگاه جدا نموده و از گرفته نبودن آن اطمینان حاصل نمایید،سوکتهای سنسور فشار را چک نمایید اگر مشکل بر طرف نشد در نهایت آنرا تعویض نمایید.
E02 برد الکترونیکی در هنگام بار گذاری اطلاعات برد خطا بوجود آمده است.
E21 برد الکترونیکی یکی از اتصالات روی برد دچار مشکل شده است.
E25 پمپ گیر پاچ کرده پمپ دستگاه را کنترل نمایید و از باز بودن مسیرها مطمئن شوید.
E26 گرم شدن بیش از حد اگر دمای پکیج بیش از حد مجاز بالا رود این کد خطا را خواهد داد.
E35 شیر گازی ترانس جرقه زن و خروجی آن همچنین الکترود جرقه زن و کابل آنرا چک نمایید واز باز بودن شیر گاز و تنظیم بودن آن نیز اطمینان یابید.
E80 کنترل دوره ایی دستگاه زمان سرویس دوره ایی دستگاه فرا رسیده است.
E82 فشار گاز- کابل های برق فشار مینیمم گاز را روی ۲ میلی بار تنظیم نمایید- کابل های برق را چک نمایید.
E97 مشکل برقی برق ورودی دستگاه را چک نمایید.
E98 برد الکترونیکی برد و سوکتهای آنرا چک نمایید.
E99 برد الکترونیکی برد و سوکتهای آنرا چک نمایید.
F02 خطای شعله غیر واقعی اگر قبل از باز شدن شیر گاز برد الکترونیکی سیگنال جرقه زنی را دریافت نماید این کد خطا نمایان میشود.
F13 قفل شدن پکیج پس از چند بار ریست کردن و حل نشدن مشکل ،پکیج قفل میشود برای رهایی از این حالت سیم برق را کشیده دوباره به برق بزنید.
F22 ولتاژ پایین اگر ولتاژ برق به کمتر از ۱۷۰ درجه برسد پکیج کد مورد نظر را نشان میدهد و به محض بالا رفتن ولتاژ دوباره شروع به کار میکند.
F23 دیفرانشیل اگر فن دستگاه خاموش باشد ولی دیفرانشیل هنوز وصل باشد کد مورد نظر به تصویر می آید. مشابه خطای E04 میباشد.
F25 برد الکترونیکی در حافظه کارت الکترونیکی خطایی موجود است.
F31 گرمایش شوفاژ NTC سنسور رفت شوفاژ NTC عددی خارج از بازه ( ۱۰۰C ,- 5C +) تشخیص دهد بوجود می آید.
F32 سنسور هوای بیرون سنسور محیطی اتصال کوتاه دهد یا مشکل داشته باشد بوجود می آید.
F33 آبگرم مصرفی NTC سنسور آبگرم مصرفی NTC عددی خارج از بازه ( ۱۰۰C ,- 5C +) را تشخیص دهد بوجود می آید.
F37 فشار آب پایین اگر فشار آب کمتر از ۰٫۴ بار باشد این مشکل بوجود می آید. با افزایش فشار مشکل حل خواهد شد.
F40 پرشر سوییچ فشار تغییرات پارامتر پرشرسوییچ فشار مشکل دارد.
F47 پرشر سوییچ فشار تغییرات پارامتر پرشرسوییچ فشار مشکل دارد.
F59 بوبین تنظیمات شیر گاز بوبین کنترلر گاز و یا کابل متصل به آن مشکل دارد.