کد خطای پکیج بوتان

کد خطای پکیج بوتان روما Roma

 

کد عیب یابی
A01 نشانه روشن شدن مشعل
A02 مشکل   کلید حرارتی
A03 ایرادات در پرشر دود، ترموستات دود، مجموعه فن
A04 مشکل کلید حداقل فشار آب
A06 مشکل NTC مصرفی
A07 مشکل NTC گرمایشی
A11 نشانه عملکرد حسگر قبل فرمان برد، انفجاری روشن شدن
ADJ معرف تنظیم الکتریکی حداقل، حداکثر مدار گرمایش

کد خطای پکیج بوتان پرلا Perla

 

کد عیب یابی
E01 عدم تشکیل شعله
E02 قطعی یا خرابی کلید حرارتی
E03 ایرادات پرشر دود، مجموعه فن، ترموستات دود
E04 عدم وجود فشار آب در مدار گرمایش
E06 قطعی NTC آبگرم مصرفی
E07 قطعی NTC گرمایش
E11 حس شدن شعله قبل از ارسال فرمان برد به شیر گاز
ADJ تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش

کد خطای پکیج بوتان سی وی CV

 

کد عیب یابی
E1 نبود شعله، قطع بودن گاز
E2 قطع ارتباط کلید حرارتی مبدل با برد یا فعال شدن آن
E3 عدم رفع مشکل دودکش، عدم کارکرد درست کلید امنیتی فشار دود
E4 خطا و عیب مدولاتور شیر گاز
E5 ایراد در سنسور حرارتی مدار گرمایشی
E6 عیب سنسور حرارتی مدار آب گرم مصرفی
E7 اتصال کلید ایمنی فشار دودکش قبل از روشن شدن فن
E8 کارکرد نادرست حسگر دمای محیط خارجی
E9 نشانی از بیش از ۹۵ درجه بودن دمای آب مدار گرمایش
E13 ایراد نرم افزاری برد
E15 ایراد کلید امنیتی فشار دود یا دودکش
E17 فعالیت ترموستات دود
E25 یخ زدگی مبدل اصلی
E27 اشکال در کلید امنیتی حداقل فشار سیستم
E29 ایرادات مدار برق رسانی شیر گاز
E99 خطای عدم تشخیص فن دار یا بدون فن بودن پکیج

 

کد خطای پکیج بوتان بنسره پروBenessere Pro

 

کد عیب یابی
۱۰ قطعی گاز، خرابی حسگر شعله
۱۱ انفجاری روشن شدن پکیج
۲۰ مشکل کلید حرارتی
۲۱ خرابی یا قطع سنسور مشعل
۲۲ ایراد سنسور دود
۳۰ و۳۱ خرابی فن، خرابی کلید امنیتی دود
۴۰ و ۴۱ پایین بودن فشار آب
۴۲ ایراد در حسگر فشار آب
۵۱ الی ۵۹ عیب برد کنترل
۶۰ ایراد NTC مصرفی
۷۱ ایراد NTC گرمایش
۷۷ خرابی NTC گرمایش از کف
J0 خرابی کابل ارتباطی برد یا نمایشگر آن
J1 نشانه در حالت کنترلی بودن شوفاژ

کد خطای پکیج بوتان نوا بنسره Nuova Benessere

 

کد عیب یابی
۰۱ قطعی گاز
۰۲ نشانه ای از عمل کردن کلید حرارتی روی مبدل
۰۳ معرف عمل کردن ترموستات دود
۰۴ نبود آب یا فشار کم آب در مدار شوفاژ
۰۵ عدم ارتباط ریموت کنترل اتاق با پکیج
۰۶ قطعی NTC آب گرم مصرفی
۰۷ قطعی NTC شوفاژ