کد خطا یا error کولر گازی جنرال بانه ای

کد خطا یا error کولر گازی جنرال بانه ای

کولر گازی جنرال که از راه های مرزی غیر قانونی و نیمه قانونی وارد کشور میشوند دارای اسامی متفاوتی می باشند مثل جنرال اس اچ (general sh)، جنرال سی اچ (general ch) ، همگی دارای برد الکترونیک یکسانی هستند فلذا ارورها و کد خطاهای یکسانی نیز دارند.

 

کد خطا یا error کولر گازی جنرال بانه ای

کد خطا یا error کولر گازی جنرال بانه ای:

E2 – این خطا ایراد در سنسور محیطی کولر می باشد – خرابی سنسور محیطی کولر مقدار مقاومت سنسور بررسی شود – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

E3 – خطا در سنسور پایپ – سنسور متصل به اوپراتور – مقدار اهم سنسور پایپ چک شود – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

E4 – خطا در یونیت بیرونی (OUTDOORUNIT) بررسی سنسور پایپ و تعویض آن

E5 – خطا ایراد در فن بلوور داخلی می باشد – مقدار اهم فن بلوور چک شود – سوختگی فن بلوور – خرابی برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

E7 – مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

E8 – مشکل در میزان دمای بالا کندانسور (دیفراست) می باشد – خرابی کندانسور دیفراست – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

DF – یخ زدایی و یا دیفراست – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

ارورهای کولرگازی اسپیلت جنرال گلد برعکس کولرهای دیگر جنرال نظیر لبخندی می باشد

F9 – خطای سنسور محیطی می باشد – خرابی سنسور محیطی دستگاه مقدار مقاومت سنسور محیطی چک شود – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F8 – خطای سنسور پایپ می باشد – سنسور متصل به اپراتور – مقدار اهم سنسور پایپ چک شود – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F7 – خطای دیفراست می باشد – خرابی دیفراست مقدار اهم بررسی شود – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

زمانی که تصویر فن موتور بر روی نمایشگر نشان داده نمی شود یعنی اینکه هوای اتاق سرد است

جهت اطلاع از خدمات ما در حوزه تعمیر کولر گازی  در قم اینجا کلیک کنید.

 

مطالب مرتبط:

  1. کد خطا کولر گازی دو تکه (اسپیلت) جنرال
  2. کد خطا یا error کولر گازی دو تکه (اسپیلت) جنرال