بایگانی برچسب: s

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی حایر

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی حایر

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی حایر در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور ماشین ظرفشویی haier به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور ماشین ظرفشویی حایر میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر ماشین ظرفشویی دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی حایر

 

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی حایر

 

 E2 :

علت ارور:اشکال این خطا از ترموستات دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد – ترموستات تعویض شود – سیم های ارتباطی چک شود و در آخر خرابی برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 E4 :

علت ارور:این خطا مربوط است به هیدروستات عدم آب گیری و یا آب گیری بیش از حد دستگاه – خرابی از هیدرواستات می باشد – سیم کشی چک شود – ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 E3 :

علت ارور:اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد – خرابی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ بررسی شود – سیم های متصل به پمپ بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 EA /E8 :

علت ارور:اشکال این خطا مربوط است به هیدروستات و یا کافی نبودن آب داخل دستگاه – نکاتی را که باید چک نمایید – مقدار اهم پایه های هیدروستات چک شود ممکن است خرابی از هیدروستات باشد بررسی شلنگ و مخزن هیدروستات – خرابی مدار برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 E5 :

علت ارور:اشکال این خطا از سوئیچ سنسور کف می باشد نشتی – بررسی سیم کشی دستگاه – خرابی سویچ آب ریزش کف دستگاه – چک کردن ولتاژ – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

 E6 :

علت ارور:دستگاه دارای نشتی آب می باشد – سوختگی ببین کف – سیم کشی چک شود و در آخر ایراد از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 E7 :

علت ارور:پیغام خطا مربوط است به قطع شدن ارتباط بین برد و موتور پمپاژ – بررسی سیم کشی – خرابی موتور – ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 E9 :

علت ارور:علت خطا از سوکت تایم تایمر و یا خراب بودن و یا گیر کردن موتور تایم تایمر – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی پاکشوما

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی پاکشوما

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی پاکشوما در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور ماشین ظرفشویی pakshoma به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور ماشین ظرفشویی پاکشوما میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر ماشین ظرفشویی دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی پاکشوما

 

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی پاکشوما

 E1 :

علت ارور:این خطا مربوط به قفل شدن موتور دستگاه می باشد سوکت موتور بررسی شود – سوختگی موتور – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 E2 :

علت ارور:این خطا مربوط است به هیدروستات عدم آب گیری و یا آب گیری بیش از حد دستگاه – خرابی از هیدرواستات می باشد – سیم کشی چک شود – ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 E3 :

علت ارور:اشکال این خطا از ترموستات دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد – ترموستات تعویض شود – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 E4 :

علت ارور:خطای سیستم تخلیه آب دستگاه – مقدار مقاومت پمپ تخلیه چک شود – سوختگی پمپ تخلیه – خرابی برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

 E6 :

علت ارور:اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد – نکاتی که باید بررسی شوند – سیم کشی بررسی شود – پمپ تخلیه چک شود مقدار مقاومت پمپ بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور ماشین ظرفشویی samsung به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ  میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر ماشین ظرفشویی دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

 

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ

do1:

علت ارور:شیر برقی
do2:

علت ارور:پمپ تخلیه
DO3:

علت ارور:خشک کن وگرماسازی هیتر
DO4 :

علت ارور:ترمیستور
DO5:

علت ارور:پمپ جریان کمی میکشد
DO6 :

علت ارور:پمپ جریان زیاد میکشد
DO7 :

علت ارور:نشتی آب
DO8 :

علت ارور:خطای متناوب شیربرقی
D11 :

علت ارور:خطای مبدل فشار
D12:

علت ارور:خطا درخارج شدن آب
D13:

علت ارور:خطای گرم شدن بیش از حد
D14 :

علت ارور:خطای ورودی وخروجی آب  ارورهای ماشین ظرفشویی سامسونگ

 

 

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی کنمور

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی کنمور

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی کنمور در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور ماشین ظرفشویی kenmore به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور ماشین ظرفشویی کنمور میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر ماشین ظرفشویی دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی کنمور

 

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی کنمور

۱-۱:

علت ارور:کنترل پنل گیر کردن یک رله در برد مدارش را تشخیص داده است.

۱-۲:

علت ارور:خرابی حافظه در برد کنترل قسمت های نرم افزاری ناقص در پردازنده

۲-۱:

علت ارور:برد کنترل الکترونیکی یک کلید گیر کرده در پنل کنترل تشخیص داده است.

۲-۲:

علت ارور:برد کنترل الکترونیکی ارتباطی از پنل کنترل تشخیص نمی دهد.

۳-۱:

علت ارور:قطع بودن سیم یا خراب بودنترمیستور

۳-۲:

علت ارور:مدار ترمیستور اتصال کوتاه شده است.

۳-۳:

علت ارور:ایراد ۰WI

۴-۱:

علت ارور:عدم وجود ارتباط بین برد کنترل الکترونیکی و موتور پمپ شستشو

۴-۲:

علت ارور:خطای ارتباط بین کنتل الکترونیکی و موتر پمپ شستشو

۵-۱:

علت ارور:درب قفل نمیشود.

۵-۲:

علت ارور:درببازنمیشود.

۶-۱:

علت ارور:برد کنترل الکترونیکی ورود آب به تشت ماشین ظرفشویی را تشخیص نمیدهد.

۶-۲:

علت ارور:شیر برقی ورودی آب یک مشکل الکتریکی دارد.

۶-۳:

علت ارور:وجود کف یا هوا در پمپ آب

۶-۴:

علت ارور:میکروسوئیچ شناور باز است.

۶-۶:

علت ارور:آب ورودی خیلی سرد است.

۶-۷:

قطع بودن یا خرابی فلومتر

۶-۸:

علت ارور:مشکل با شیر باز تولید سختی گیر آب

۷-۱:

علت ارور:المنت حرارتی کارنمیکند.

۷-۲:

علت ارور:المنت حرارتی خاموش نمیشود.

۸-۱:

علت ارور:تخلیه کند

۸-۲:

علت ارور:مشکل الکتریکی پمپ تخلیه

۹-۱:

علت ارور:برد کنترل الکترونیکی موقعیت دایورتر را تشخیص نمیدهد.

۹-۲:

علت ارور:دایورتر گیر کرده است.

۱۰-۱:

علت ارور:مشکل الکتریکی دیسپنسر

۱۰-۲:

علت ارور:مشکل الکتریکی موتور واکس تهویه

۱۰-۳:

علت ارور:مشکل فن خشک کن

 

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی فریجیدر

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی فریجیدر

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی فریجیدر در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور ماشین ظرفشویی Frigidaire  به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور ماشین ظرفشویی فریجیدر میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر ماشین ظرفشویی دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی فریجیدر

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی فریجیدر

I10 :

علت ارور:کنترل کننده جریان دریچه آب را بررسی کنید آب کو تشخیص داده شده – پروانه چرخ تشخیص داده نشده – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 I20 :

علت ارور:اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد – نکاتی که باید بررسی شوند – سیم کشی بررسی شود – پمپ تخلیه چک شود مقدار مقاومت پمپ بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 I40 :

علت ارور:اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد – نکاتی که باید بررسی شوند – سیم کشی بررسی شود – پمپ تخلیه چک شود مقدار مقاومت پمپ بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 IF0 :

علت ارور:اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد – نکاتی که باید بررسی شوند – سیم کشی بررسی شود – پمپ تخلیه چک شود مقدار مقاومت پمپ بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 I30 :

علت ارور:این خطا وارد شدن بیش از حد و یا نشتی آب در دستگاه می باشد – خرابی ببین کف دستگاه – دستگاه را از پریز جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 I50 :

علت ارور:پیغام ارور از عدم تخلیه

 I60 :

علت ارور:اشکال این خطا از هیتر می باشد – خرابی المنت مقدار اهم هیتر چک شود – خرابی سنسور دما مقدار اهم سنسور چک شود – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی ویرپول

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی ویرپول

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی ویرپول در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور ماشین ظرفشویی whirpol به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور ماشین ظرفشویی ویرپول میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر ماشین ظرفشویی دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی ویرپول

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی ویرپول

F6/E2:

علت ارور:اب ورودی

F6/E7/E1:

علت ارور:فشار اب کم است

F6/E3:

علت ارور:میزان اب کمی در داخل دستگاه قرار دارد

F8/E1:

علت ارور:مشکل تخلیه

F5:

علت ارور:بازوی اسپری قفل شده است

 

 

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور ماشین ظرفشویی general electric به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر ماشین ظرفشویی دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

 

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

C1:

علت ارور:مدت زمان تخلیه بیشتر از ۲ دقیقه است.

C2:

علت ارور:زمان تخلیه بیشتر از ۷ دقیقه است.

C3:

علت ارور:تخلیه نمیکند.

C4:

علت ارور:پرشدن بیش از حد ظرفشویی.

C5:

علت ارور:زمان تخلیه خیلی کوتاه است.

C6:

علت ارور:دمای آب خیلی پایین است.

C7:

علت ارور:سنسور دمای آب معیوب است.

C8:

علت ارور:کاور دیسپنسر ماده شوینده مسدود شده است.

PF:

علت ارور:خطای برق

 

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی زیمنس

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی زیمنس

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی زیمنس در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور ماشین ظرفشویی siemens به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور ماشین ظرفشویی زیمنس میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر ماشین ظرفشویی دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

 

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی زیمنس

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی زیمنس

 

E19:

علت ارور:ارسال به شرکت،برد ایراد دارد

E.4:

علت ارور:خرابی رله ایمنی المنت- خرابی هیتر زئولیت

E.5:

علت ارور: سرریز شدن بیش ازحد آب- ختم برنامه باتنظیم آب-خرابی آب شمار

E00 :

علت ارور:دستگاه را ریست کنید،بدون خطا

E01:

علت ارور:گرفتگی خود پمپ تخلیه _ پمپ به صورت نیمه کاره عمل میکند

E02:

علت ارور: خرابی رله برد برای گرم کردن المنت_ خرابی خود المنت

E03 :

علت ارور:خرابی رله کمکی برای گرم کردن المنت

E06:

علت ارور: چک کردن ولتاژ_ خرابی سنسور سالن

E07 :

علت ارور:این خرابی در سیستم خشک کن زئولیت میباشد_مربوط به فن خشک کن

E08 :

علت ارور:خطای گرم کردن آب_ افت ولتاژ_ نصب سیم ارت

E09 :

علت ارور:چک کردن مقاومت المنت_ چک کردن سیم کشی_ چک کردن رله برد

E10 :

علت ارور:خرابی در سیستم زئولیت_ چک کردن مقاومت المنت_ چک کردن سیم کشی

E11:

علت ارور: تعویض سنسور NTC

E12 :

علت ارور:تعویض سنسور NTC

E13 :

علت ارور:دمای آب بالای ۷۵ درجه

E14 :

علت ارور:برنامه متوقف میشود با تخلیه_ سنسور آب شمار چک شود

E15 :

علت ارور:برنامه متوقف میشود با متناوب پمپاژ_آب ریزش کف_ جستجو برای علت آب ریزش

E16 :

علت ارور:برنامه متوقف میشود با متناوب پمپاژ_ دریچه آب چک شود

E17 :

علت ارور:برنامه متوقف میشود با پمپاژ آب_ دریچه تامین آب چک شود

E18 :

علت ارور:برنامه متوقف میشود با پمپاژ آب_ چراغ تامین آب روشن میشود

E19:

علت ارور:برد ایراد دارد

E20:

علت ارور: مقادیرمقاومت پمپ گرما اشتباه است_ هیت پمپ چک شود

E21 :

علت ارور:گرفتگی هیت پمپ

E22 :

علت ارور:آب باقی مانده در پمپ به صورت لجن و کثافت_ فیلتر تمیز شود

E23 :

علت ارور:خرابی کامل پمپ تخلیه

E24 :

علت ارور:شیلنگ خروجی مسدود شده است، یا تا شده است

E25:

علت ارور: خرابی پمپ تخلیه_ نشت آب داخل پمپ تخلیه

E26 :

علت ارور:چک کردن سیم کشی_ خرابی سوئیچ آبریزش کف_ چک کردن ولتاژ

E27 :

علت ارور:سیم ارت چک شود_ ولتاژ۱۷۰

E28 :

علت ارور:کثیفی اکوا سنسور_ خرابی اکوا سنسور

E29:

علت ارور: ولتاژ بین ۱۷۰_۱۹۰

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی الکترولوکس

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی الکترولوکس

 

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی الکترولوکس در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور ماشین ظرفشویی electrolux به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور ماشین ظرفشویی الکترو لوکس میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر ماشین ظرفشویی دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی الکترولوکس

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی الکترولوکس

۰۱ :

علت ارور:اشکال این خطا از سوئیچ سنسور کف می باشد نشتی – بررسی سیم کشی دستگاه – خرابی سویچ آب ریزش کف دستگاه – چک کردن ولتاژ – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید

 ۰۲:

علت ارور:اشکال این خطا از ترمیستور سنسور دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 ۰۳ :

علت ارور:این خطا مربوط به قفل شدن موتور دستگاه می باشد – سوختگی موتور – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 ۰۴ :

علت ارور:علت مشکل از فن خشک کن

 ۰۵ :

علت ارور:مشکل ارور از فن خشک کن

 ۰۶:

علت ارور:این خطا از فن خشک کن

 ۰۷:

علت ارور:اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد – نکاتی که باید بررسی شوند – سیم کشی بررسی شود – پمپ تخلیه چک شود مقدار مقاومت پمپ بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 ۰۸ :

علت ارور:علت خرابی از برد پنل – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 ۰۹ :

علت ارور:پیغام خطا از عدم ارتباط پنل کاربری و مدار برد اصلی – خرابی از مدار برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 ۱۰:

علت ارور:مشکل این خطا از مدار برد الکترونیک

۱۱ :

علت ارور:اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد – نکاتی که باید بررسی شوند – سیم کشی بررسی شود – پمپ تخلیه چک شود مقدار مقاومت پمپ بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 ۱۲ :

علت ارور:دریچه تخلیه فعال است

 ۱۳ :

علت ارور:مشکل این خطا از مدار برد الکترونیک

 

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی بکو

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی بکو

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی بکو در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور ماشین ظرفشویی Beko به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور ماشین ظرفشویی بکو میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر ماشین ظرفشویی دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

 

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی بکو

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی بکو

H2:

علت ارور:خطا سنسور رطوبت ماشین دشتیسنسور رطوبت، سنسوری است که در زیر ماشین دشتی، وجود رطوبت و مواد شونیده را تشخیص میدهد.

H3:

علت ارور:خطلی موقعیت شیر ​​دیرترشیر دایورتر، کنترل نحوه هدایت آب به دست اسپری بالا و پایین

H4:

علت ارور:خطا NTCخطا سنسور دما،ماشین ظرفشویی نمیتواند سنسور دما را بخواند.

H5:

علت ارور:خطا ورودی آب بیوقفهکارکرد نادرست شیر ​​شیر بری ورودی آب

کنترل کننده الکتریکی پالسای کانتر ورودی آب را در هر برنامه مانیتور می کند. اگر خطا از کانتر به غیر از برنامه پر کردن آب دریافت شود و میزان آب بیشتر از ۰٫۶ لیتر باشد، این خطا ظاهر می شود. بعد از تشخیص این خطا، برنامه، پمپ تخلیه را در بازه های یک دقيقه روشن و خاموش می کند. اگر در این بازه ها پالس های کانتر قطع شوند، برنامه به کار خود ادامه می دهد.

H6:

علت ارور:خطا ورودی آبلوله های ورودی آب

آب به ماشین ظرفشویی وارد نمیشود.

H7:

علت ارور:نقص هیترهیتر، ماشین ظرفشویی هیتر را تشخیص نمی دهد یا به درجه حرارت مناسب نمی رود.