بایگانی برچسب: s

کد خطای پکیج لورچ

کد خطای پکیج لورچ

کد خطای پکیج لورچ

 

کد خطا

شرح خطا

تاثیر خطا

راهکار رفع خطا

E10 افزایش بیش از اندازه فشار سیستم شوفاژ (> از۲٫۷ bar ) قفل شدن پکیج  بررسی شود شیر پرکن بسته باشد- با بازکردن پیچ هواگیری رادیاتورمقداری از آب را تخلیه کنید- درصورت برطرف نشدن یا تکرار مشکل با سرویسکار تماس بگیرید
E12 عدم عملکرد صحیح کنترل از راه دور قفل شدن پکیج reset کردن دستگاه خاموش کردن دستگاه

 

E13 خطای نرم افزار برد قفل شدن پکیج  با فشار دادن دکمه ” C” دستگاه را ازقفل خارج کنید ودر صورت برطرف نشدن مشکل با سرویسکار تماس بگیرید
E *23 خطای سنسور بیرونی (خارج ازساختمان)  بطورخودکار این امکان از دستگاه حذف میشود بررسی موقعیت سنسور خارجی،در صورت برطرف نشدن مشکل با سرویسکار تماس بگیرید
E25 پایین بودن بیش از اندازه دمای آب سیستم گرمایشی (دمای کمتر از۱٫۵ درجه سانتیگراد) قفل شدن پکیج  زمانی که دما به ۳ درجه برسد، دستگاه به طور خودکار فعال میشود 
E26 خطای الکترونیکی شیر برقی شیر گاز   قفل شدن پکیج با فشار دادن دکمه ” C” دستگاه را ازقفل خارج کنید ودر صورت برطرف نشدن مشکل با سرویسکار تماس بگیرید
E28 خرابی سنسور دمای آب بهداشتی یا سنسور سیستم گرمایش قفل شدن پکیج  با فشار دادن دکمه ” C” دستگاه را ازقفل خارج کنید ودر صورت برطرف نشدن مشکل با سرویسکار تماس بگیرید
E31 خطا در تنظیم پارامتر ترموستات اتاقی  قفل شدن پکیج با خدمات مشتریان تماس بگیرید  
E40 خطا در مدار سیستم گرمایشی قفل شدن پکیج  با خدمات مشتریان تماس بگیرید
E77 خطا در ترموستات مخزن(در مواردی که از پکیج برای گرم کردن مخازن آب مصرفی استفاده شود) خطا در پارامترها کاهش توان شعله با خدمات مشتریان تماس بگیرید  
E99 خطا در پارامترهای تنظیم برنامه قفل شدن پکیج  با خدمات مشتریان تماس بگیرید

 

کد خطا

شرح خطا

تاثیر خطا

راهکار رفع خطا

E0* خطای عدم ارتباط با ترموستات زمان دارECOCHRONO کارکرد موقت با خدمات مشتریان تماس بگیرید  
E1 خطای عدم جرقه زنی قفل شدن پکیج   با فشار دادن دکمه ” C” دستگاه را ازقفل خارج کنید ودر صورت برطرف نشدن مشکل با سرویسکار تماس بگیرید
E1/15 خطای سوئیچ فشار هوا قفل شدن پکیج با فشار دادن دکمه ” C” دستگاه را ازقفل خارج کنید ودر صورت برطرف نشدن مشکل با سرویسکار تماس بگیرید
E3 خطای سنسور دمای سیستم گرمایش قفل شدن پکیج   با فشار دادن دکمه ” C” دستگاه را ازقفل خارج کنید ودر صورت برطرف نشدن مشکل با سرویسکار تماس بگیرید
E4 خطای سنسور دمایی سیستم آبگرم مصرفی دستگاه با قدرت حرارتی کمتر به کارخود ادامه میدهد با خدمات مشتریان تماس بگیرید 
E5  خطای مدولاسیون شیر گاز پکیج درحالت مینیمم شعله کار میکند   با خدمات مشتریان تماس بگیرید
E6 تشخیص دمای بالاتر از۹۰ درجه سانتیگراد توسط سنسور سیستم گرمایشی  سیستم برای مدارگرمایشی موقتا به صورت خودکار خاموش میشود ولی آبگرم مصرفی به صورت عادی در دسترس است دستگاه به طور خودکار خاموش میشود تا دمای آب به کمتر از ۶۰ درجه سانتیگراد برسددرصورت تکرار عیب با خدمات مشتریان تماس بگیرید
E7 اختلال در عملکرد سوئیچ فشار هوا قفل شدن پکیج   با خدمات مشتریان تماس بگیرید 
E8 کاهش بیش از اندازه فشار آب سیستم گرمایشی (کمتر از ۰/۴۵ بار) قفل شدن پکیج بررسی نشتی سیستم لوله کشی – تامین فشار آب ورودی کافی با بازکردن شیرپرکن – هواگیری مدار سیستم گرمایشی
E9 ناشی از دمای بیشتر از ۱۰۰ درجه و عمل کردن ترموستات حد قفل شدن پکیج   با فشار دادن دکمه ” C” دستگاه را ازقفل خارج کنید-زمانیکه دما به ۶۰ درجه برسد، دستگاه شروع به کار خواهد کرد-ودر صورت برطرف نشدن مشکل با سرویسکار تماس بگیرید